Tijd

10:12:21

Datum vandaag

donderdag 23 mei 2024

Weeknummer

21

Feestdagen 2027

Naast alle officiele vrije dagen van 2027, tonen we ook alle feestdagen van 2027 overzichtelijk onder elkaar. Maar voor jou waarschijnlijk veel belangrijker de dagen met een Officiële vrije dag achter hun naam zijn de officiële vrije dagen van 2027. Hierop hebben de meeste mensen een vrije dag. Soms kan een cao kan van afgeweken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de horeca.

Officieel erkende feestdagen

1 januari 2027
Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. Bij ons en in de rest van de Westerse wereld is dit op 1 januari. In andere culturen wordt deze dag vaak op andere data gevierd.

Geschiedenis
In Nederland is in 1575 officieel vastgelegd dat Nieuwjaarsdag op 1 januari valt. Voor die tijd werd Nieuwjaarsdag gevierd op allerlei uiteenlopende data, bijvoorbeeld bij het begin van de lente, of in januari op het moment dat de dagen weer wat langer werden.

Tradities en gebruiken
Het vieren van het begin van het nieuwe jaar gaat vaak gepaard met het maken van goede voornemens. Ook sturen we elkaar de beste wensen en wensen we elkaar een Gelukkig Nieuwjaar.
Veel mensen weten niet precies tot wanneer ze nog de beste wensen kunnen sturen of uitspreken. De vuistregel is dat dit kan tot en met 6 januari (Drie Koningen), maar omdat tegenwoordig veel Nieuwjaarsrecepties na deze datum plaatsvinden, kan deze periode 1 tot 2 weken opgerekt worden.
Oud en Nieuw, de avond voor Nieuwjaarsdag, wordt in Nederland vaak gevierd met oliebollen, appelflappen, vuurwerk en champagne. Op Nieuwjaarsdag wagen sommigen zich aan een koude Nieuwjaarsduik in de Noordzee of andere open wateren.

Vrije dag?
De meeste mensen hebben op Nieuwjaarsdag een vrije dag. In een cao kan hier van afgeweken worden (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de horeca).

26 maart 2027
Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken de christenen de kruisiging van Jezus Christus.

Geschiedenis
Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging en de dood van Jezus. In de Bijbel wordt zijn dood gezien als een offer: Jezus offerde zijn eigen leven op, zodat de menselijke zonden vergeven zouden worden. Daarom wordt deze dag ook Goede Vrijdag genoemd: het goede verwijst naar de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan (duivel).

Tradities en gebruiken
Goede Vrijdag kent met name bepaalde tradities in de kerkelijke sfeer. Er worden diensten gehouden met een ingetogen karakter. Ook is het een vastendag. Dit houdt in dat de maaltijden sober zijn, in elk geval zonder vlees.

28 maart 2027
Pasen duurt twee dagen. Christenen herdenken de wederopstanding van Jezus Christus. 1e Paasdag valt altijd op een zondag: Paaszondag.

Geschiedenis
Oorspronkelijk komt Pasen voort uit de herdenking en viering van het joodse Pesach: de grote joodse uittocht uit Egypte. Hierin ligt het idee van 'bevrijding'. Dit geldt ook voor de huidige Paasviering van de christenen: volgens het christelijke geloof is Jezus met Pasen opgestaan uit de dood (bevrijd) op de derde dag na zijn kruiziging. Met Pasen herdenken zij deze gebeurtenis.

De paashaas en de paaseieren zijn van oorsprong symbolen die gebruikt werden om de terugkeer van de lente te vieren. De haas is een symbool van vruchtbaarheid, het ei een symbool van het ontkiemende leven in de lente.

Tradities en gebruiken
In Nederland is de oorspronkelijke betekenis van Pasen bij de meeste mensen onbekend. Voor hen betekent Pasen een paar vrije dagen met lekker eten en familiebezoeken. De Paashaas en paaseieren zijn wel bekend en ook veelvuldig aanwezig, meestal in de vorm van chocolade. Ook worden er met Pasen eieren geverfd en verstopt, waarna de kinderen ze mogen zoeken.

Met name in het noorden en het oosten van het land worden met Pasen ook paasvuren ontstoken, 's avonds wanneer het donker is. Een paasvuur bestaat uit een berg hout, die soms tientallen meters hoog kan worden.

Op 1e Paasdag houdt de Paus altijd een toespraak in Rome, waarin hij iedereen een zalig Paasfeest wenst in meer dan 60 talen.

Vrije dag?
1e Paasdag is een zondag. Op 2e Paasdag hebben de meeste mensen een vrije dag. In een cao kan hier van worden afgeweken (bijv. in de horeca en de gezondheidszorg).

29 maart 2027

Algemeen erkende feestdagen
Nieuwjaarsdag 1 januari (zondag)
Goede Vrijdag14 april (vrijdag)
Pasen, 1e Paasdag16 april (zondag)
Pasen, 2e Paasdag17 april (maandag)

Pasen duurt twee dagen. Christenen herdenken de wederopstanding van Jezus Christus. 2e Paasdag valt altijd op een maandag: Paasmaandag.

Geschiedenis
Oorspronkelijk komt Pasen voort uit de herdenking en viering van het joodse Pesach: de grote joodse uittocht uit Egypte. Hierin ligt het idee van 'bevrijding'. Dit geldt ook voor de huidige Paasviering van de christenen: volgens het christelijke geloof is Jezus met Pasen opgestaan uit de dood (bevrijd) op de derde dag na zijn kruiziging. Met Pasen herdenken zij deze gebeurtenis.

De paashaas en de paaseieren zijn van oorsprong symbolen die gebruikt werden om de terugkeer van de lente te vieren. De haas is een symbool van vruchtbaarheid, het ei een symbool van het ontkiemende leven in de lente.

Tradities en gebruiken
In Nederland is de oorspronkelijke betekenis van Pasen bij de meeste mensen onbekend. Voor hen betekent Pasen een paar vrije dagen met lekker eten en familiebezoeken. De Paashaas en paaseieren zijn wel bekend en ook veelvuldig aanwezig, meestal in de vorm van chocolade. Ook worden er met Pasen eieren geverfd en verstopt, waarna de kinderen ze mogen zoeken.

Met name in het noorden en het oosten van het land worden met Pasen ook paasvuren ontstoken, 's avonds wanneer het donker is. Een paasvuur bestaat uit een berg hout, die soms tientallen meters hoog kan worden.

Op 2e Paasdag lijkt de laatste jaren een soort nieuwe traditie te ontstaan om met het hele gezin een meubelboulevard te bezoeken.

Vrije dag?
1e Paasdag is een zondag. Op 2e Paasdag hebben de meeste mensen een vrije dag. In een cao kan hier van worden afgeweken (bijv. in de horeca en de gezondheidszorg).

27 april 2027
Koningsdag is een nationale feestdag op de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Deze dag staat in het teken van nationale saamhorigheid en wordt gevierd met een volksfeest met allerlei activiteiten en vrijmarkten. De koninklijke familie bezoekt op deze dag ook altijd een aantal plaatsen in het land, waar ze door grote groepen mensen toegezwaaid worden.

5 mei 2027
Bevrijdingsdag is de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd.

6 mei 2027
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag. Christenen vieren op die dag dat Jezus Christus is opgestegen naar de hemel. Hemelvaartsdag is in principe een vrije dag.

16 mei 2027
1e Pinksterdag valt altijd op een zondag. Met Pinksteren wordt door de christenen de uitstorting over de aarde van de Heilige Geest herdacht.

17 mei 2027
2e Pinksterdag valt altijd op een maandag. Met Pinksteren wordt door de christenen de uitstorting over de aarde van de Heilige Geest herdacht.

25 december 2027
Met Kerst of Kerstmis wordt door de christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd.

26 december 2027
Met Kerst of Kerstmis wordt door de christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd.

Bijzondere dagen

6 januari 2027
Drie Koningen is de dag waarop de christenen de bijbelse gebeurtenis herdenken dat de drie wijzen (later koningen) uit het oosten bij de pasgeboren Jezus aankwamen om hem te begroeten als koning van de joden.

Zij brachten hem geschenken: mirre, goud en wierook. Mirre (een parfum waarmee de doden ingewreven werden) als teken dat hij zou lijden en sterven, goud als teken dat hij de koning der koningen zou zijn en wierook om aan te geven dat hij zou worden vereerd.

7 februari 2027 t/m 9 februari 2027
Carnaval is een van oorsprong katholiek feest dat 3 dagen duurt, van zondag tot en met dinsdag. Het wordt met name in het zuiden van het land gevierd.

10 februari 2027
Aswoensdag, de eerste dag na Carnaval, is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.

14 februari 2027
Valentijnsdag is een dag waarop je anoniem de liefde kunt verklaren aan iemand door een kaartje, bloemen of een kadootje te sturen. Ook kun je, juist niet anoniem, je eigen geliefde verwennen met extra aandacht in de vorm van een kaartje, bloemen, kadootje, etentje of iets anders speciaals.

8 maart 2027
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

25 maart 2027
Witte Donderdag is in de christelijke religie de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in het paasfeest.

Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen en de instelling van de eucharistie door Jezus herdacht.

28 maart 2027
Zomertijd (in België en Limburg ook vaak zomeruur) is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd of winteruur genoemd wordt).

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

1 april 2027
Dames en hieren oppassen voor alle lolbroeken. Op deze dag is het altijd weer tijd voor de meest flauwe grappen.

1 mei 2027
De Dag van de Arbeid is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidersbeweging. De invoering van de 8 urige werkdag ligt eraan ten grondslag. Alleen een kleine groep ambtenaren is vrij op de Dag van de Arbeid.

4 mei 2027
Tijdens de nationale Dodenherdenking worden alle burgers en militairen herdacht die in oorlogssituaties of bij vredesoperaties in Nederland, of waar dan ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940). Om 20.00 uur worden hiervoor 2 minuten stilte in acht genomen.

9 mei 2027
Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap en valt altijd op de 2e zondag in mei. Moeders worden op deze dag verwend en krijgen vaak ontbijt op bed en kadootjes. Kinderen maken vaak leuke Moederdagkado's op school of op het kinderdagverblijf. In Nederland is begonnen met het vieren van moederdag rond het jaar 1925.

15 mei 2027
Luilak wordt gevierd op de zaterdag voor Pinksteren, met name in Noord-Holland. Met Luilak worden van oudsher langslapers bespot en wakker gemaakt. Het is vooral een feest van jongeren. Zij maken in de vroege ochtend veel herrie op straat, wat soms gepaard gaat met het bekladden van ruiten of andere zaken.

De laatste 20 jaar ontaardden deze onschuldige grappen steeds vaker in vandalisme. Mede hierdoor is er tegenwoordig een trend om Luilak niet langer op straat te vieren, maar bijvoorbeeld door muzikale activiteiten in een jeugdhonken of buurthuizen.

20 juni 2027
Op Vaderdag worden vaders in het zonnetje gezet. Ze krijgen dan vaak ontbijt op bed, knutselwerkjes van de kinderen en/of kadootjes. Vaderdag wordt in Nederland gevierd sinds de jaren zestig en valt altijd op de derde zondag in juni.

4 oktober 2027
Op Dierendag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan de dieren. Men wil hiermee laten weten dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Op basisscholen wordt hier ook aandacht aan besteed. Huisdieren worden extra verwend.

31 oktober 2027
Winterijd (in België en Limburg ook vaak winteruur) is de tijd die gedurende de wintermaanden wordt aangehouden door de klok een uur achteruit te zetten, dit wil zeggen de klok weer gelijk loopt met de standaardtijd. (in de zomermaanden loopt de klok een uur voor op de standaardtijd).

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de wintertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

31 oktober 2027
Halloween is een uit de Verenigde Staten overgewaaide griezel-feestdag. Daar gaan kinderen verkleed in een Halloween kostuum langs de deuren van met pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze snoepgoed krijgen. In Nederland wordt Halloween meer gevierd door volwassenen, in de vorm van Halloween feesten, waar men verkleed heengaat.

11 november 2027
Met Sint Maarten gaan kinderen met zelfgemaakte lampionnen met daarin een lampje of kaarsje langs de huizen, zingen Sint Maarten liedjes en krijgen hiervoor snoep of fruit.

5 december 2027
Sinterklaas, ook wel Sint Nicolaas genoemd, komt met zijn Zwarte Pieten op een stoomboot uit Spanje om alle brave kinderen op 5 december kadootjes te brengen, die uitgepakt worden tijdens pakjesavond. In de periode voorafgaand aan Sinterklaas mogen kinderen soms hun schoen zetten bij de schoorsteen, met daarin een tekening, of wat hooi of een wortel voor Americo, het paard van Sinterklaas. Sinterklaas rijdt samen met zijn Pieten over de daken, de Pieten klimmen door de schoorsteen de huizen binnen en stoppen kleine kadootjes, meestal iets lekkers, in de schoen.

31 december 2027
Oudejaarsavond (ook wel: Silvester of silvesteravond, vernoemd naar de heilige paus Silvester) wordt jaarlijks gevierd op de laatste dag van het jaar, 31 december, ook wel oudejaarsdag genoemd. Het vormt samen met de daarop volgende nieuwjaarsdag oud en nieuw. Het is de vooravond van de oorspronkelijk christelijke dag om het nieuwe jaar in te luiden volgens de christelijke kalender.

Islamitische feestdagen

8 februari 2027 t/m 9 maart 2027
Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender, de vastenmaand. Dit houdt in dat Moslims gedurende de periode tussen de dageraad en zonsondergang o.a. niet eten en drinken. De Ramadan duurt 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest.